Informace o škole

O škole

BONI PUERI – základní umělecká škola byla první základní uměleckou školou svého druhu v České republice. Český chlapecký sbor Boni pueri je její součástí. Poskytuje především vzdělávání ve specifické oblasti hudebního oboru – chlapeckém zpěvu. Součástí školy jsou jednotlivá oddělení Českého chlapeckého sboru Boni pueri, od nejmenších zpěváků v přípravných odděleních až po koncertní skupiny tělesa. Zároveň nabízíme pro naše zpěváky hru na hudební nástroje, neboť tato činnost velmi vhodně doplňuje hlasovou výchovu a sborové výkony žáků.

Hlavním smyslem uměleckého vzdělávání v BONI PUERI – ZUŠ je pěstovat v žácích celoživotní kladný vztah k umění, které by se pro ně mělo stát koníčkem a patřit neodmyslitelně i k základnímu vzdělání člověka. Význam tzv. „měkkých vědomostí“ je v dnešní době, kdy se vysokým tempem rozvíjí informační technologie, nezastupitelný.

V roce 2006 byla BONI PUERI – ZUŠ zapsána do rejstříku škol  a do rejstříku školských právnických osob Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Navazuje na více než třicetiletou úspěšnou dráhu Českého chlapeckého sboru Boni pueri, který je i nadále její součástí. Prvním ředitelem školy se stal PhDr. Pavel Horák, Ph.D., který přes dvacet let působí i jako umělecký šéf sboru. Pavel Horák je zároveň jediným zřizovatelem školy. Pavel Horák v roce 2017 oslavil již své třicetileté působení u Boni pueri.

BONI PUERI – základní umělecká škola vzdělává především chlapce formou dlouhodobého, systematického a komplexního studia. Velký důraz klademe na morálně volní vlastnosti chlapců, které jsou pro nás stejně důležité jako jejich umělecké výkony.

Vynikající management školy ocenil i ministr školství Ondřej Liška, který udělil řediteli školy Stříbrnou medaili 1. stupně za dlouholetou pedagogickou a uměleckou činnost a významný přínos v oblasti hudebního vzdělávání. Za umělecký přínos v oblasti hudby byl PhDr. Pavel Horák, Ph.D.,  v roce 2009 a následně v roce 2012 nominován na Cenu Ministerstva kultury České republiky, v roce 2017 byla jeho činnost oceněna i hejtmanem Královéhradeckého kraje (pamětní medaile).

V umělecké oblasti získali Boni pueri Cenu Unie českých pěveckých sborů za vynikající reprezentaci České republiky v zahraničí. Ředitel školy převzal prestižní Cenu Ferdinanda Vacha, kterou uděluje Nadace Český hudební fond, Unie českých pěveckých sborů a Sdružení sborových dirigentů.

BONI PUERI mají kvalitní, propracovanou a jedinečnou metodiku výuky u chlapců všech věkových kategorií. Pro žáky školy pravidelně organizujeme velmi populární vánoční či závěrečné galakoncerty v hudebních centrech Hradce Králové (Filharmonie HK, Městská hudební síň, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kongresové centrum Aldis apod.). Na koncerty a soustředění vyjíždějí v moderním vycházkovém a koncertním oblečení, kompletní koncertní kroje škola zapůjčuje zdarma.

Pracovníky školy BONI PUERI jsou nejlepší odborníci z oblasti hudebního či základního školství – bývalí či současní ředitelé škol, zástupci ředitelů škol, zahraniční odborníci či renomovaní umělci. Většina komunikace ve škole se žáky, rodiči a s veřejností je vedena nejmodernějšími elektronickými technologiemi.

Podle posledního hodnocení České školní inspekce z roku 2015: Průběh vzdělávání je na vynikající úrovni. Učitelé využívají vhodné formy a metody práce a svou veškerou činností přispívají k naplňování vzdělávacích cílů školy. Průběh vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti žáků na příkladné úrovni. Škola je celkově hodnocena jako nadprůměrná.“

Historie školy

Počátky chlapeckého zpěvu na Hradecku sahají až do šedesátých let minulého století, kdy vysokoškolský učitel pan Václav Dvořák zakládá v Hradci Králové chlapecký sbor, se kterým v roce 1969 vystoupí na prvním koncertě. Český chlapecký sbor Boni pueri, který je dnes významnou složkou školy, byl založen v Hradci Králové roku 1982 Jiřím Skopalem. Zprvu působil pouze jako kroužek v Domě dětí v Hradci Králové, později pracoval pod ZUŠ Habrmanova. Český chlapecký sbor Boni pueri se hlásí k odkazu svého historického jména, neboť „Boni pueri“ je počeštělý latinský název znamenající „Dobří chlapci“. Jméno vzniklo při bazilice, později Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, kde podle historických pramenů kapitulní děkan Vít založil ve 13. století zřejmě první chlapecký pěvecký sbor v Čechách se stejným názvem.

V roce 1996 se stává PhDr. Pavel Horák, Ph.D., který do té doby působil od roku 1987 jako sbormistr tělesa, uměleckým šéfem sboru. Za jeho působení se výrazně změnila manažerská struktura tělesa a sbor se zařadil mezi světovou špičku. V roce 2006 dovedl Pavel Horák Český chlapecký sbor Boni pueri do institucionálního rámce a vzniká tak první soukromá základní umělecká škola se zaměřením na chlapecký zpěv v České republice – BONI PUERI – základní umělecká škola, Hradec Králové. Pavel Horák se stává prvním ředitelem školy a  také jejím jediným zřizovatelem.

Vila-Boni-pueri-s-vlajkami

© 1998-2021Český chlapecký sbor BONI PUERI