The blog

[
Srp
18

Boni pueri pořádají zápis do všech přípravných oddělení!

Český chlapecký sbor Boni pueri pořádá zápis do všech přípravných oddělení! Přijímáme chlapce do nejmladšího oddělení Pueráček (zpěváčci 3letí až před nástupem do školy), Pueri primi (chlapci 1. tříd),  Pueri Novi (chlapci 2. tříd) až po nejstarší přípravné oddělení Pueri

[
Čvn
16

V BONI PUERI – ZUŠ se konaly přehrávky

Stejně jako každý rok, patří konec školního roku přehrávkám na hudební nástroje. V září 2013, kdy získala naše umělecké škola samostatné a větší prostory pro výuku, jsme mohli našim žákům nabídnout také hru na hudební nástroje, které vhodně pak doplňují

[
Čvn
03

Zahradu Boni pueri ovládla „Ponožková bitva“!

Dvě nejmladší přípravná oddělení Boni pueri – Pueráček a Pueri Novi oslavila na své zahradě Mezinárodní den dětí. Kluci plnili nejrůznější úkoly, soutěžili a získávali za úspěšné splnění razítka. Bránou ke slavné „Ponožkové bitvě“ bylo splnění všech úkolů – vycestovat

[
Dub
06

Na Chlumu zahájili sezónu s Boni pueri

Muzeum války 1866 na Chlumu otevřelo svoje brány pro návštěvníky spolu s nejstarším přípravným oddělením Boni pueri – Bonifantes. Po slavnostní přehlídce uniformovaných rakouských a pruských vojáků si návštěvníci poslechli část našeho koncertního vystoupení. Poslední píseň byla věnována Prušákům, kteří

[
Led
30

V Boni pueri se vydávalo pololetní vysvědčení

Čtvrtek byl dnem pololetního vysvědčení. V BONI PUERI – ZUŠ si to své odnesly na dvě stovky chlapců. Jednotlivá přípravná oddělení Pueráček, Pueri Novi i Bonifantes si dokonce udělala v hodině slavnostní část, během které převzali malí zpěváci vysvědčení od

[
Led
25

Přípravné oddělení Boni pueri – Bonifantes – podpořilo „Dobrý skutek“

Nejstarší přípravné oddělení Českého chlapeckého sboru Boni pueri Bonifantes vystoupilo v pátek 23.ledna na slavnostním zahájení Svatebního veletrhu v Hradci Králové, který se již tradičně koná v prostorách Nového Adalbertina. Chlapci se představili samostatným vstupem za vedení sbormistra Jaroslava Šlaise

[
Pro
19

Vánoční večírek německé firmy Stüken zahájilo jedno z přípravných oddělení Boni pueri

Třetí přípravné oddělení Českého chlapeckého sboru Boni pueri – Bonifantes – zahájilo slavnostní vánoční večírek firmy Stüken. Pro vedení firmy i její zaměstnance zazněla na Park Golf Resort Hradec Králové směs vánočních koled,v úpravě Karla Stockera, která navodila tu krásnou

[
Pro
11

Pueráček a Pueri Novi potěšili v adventním čase klienty Domova dědina

Přípravná oddělení Boni pueri – Pueráček a Pueri Novi – dnes potěšila posluchače v Českém Meziříčí. Jejich vystoupení se konalo pod záštitou člena Rotary clubu Hradec Králové Ing. Romana Šimka. Klienty Domova Dědina kluci nadchli svým milým vystoupením a přinesli

[
Pro
02

Pueráček a Pueri Novi zazpívali pod Betlémy

Dvě přípravná oddělení Boni pueri – Pueráček a Pueri Novi – si dnes vyrazili „do Betléma“. Nejen, že si prohlédli betlémy z různých materiálů, ale zažili krásné vyprávění u vzácného Proboštova betlému, který má na 2000 vyřezávaných dílů. Na závěr

[
Lis
19

Pueráček a Pueri Novi našli hudební poklad ve své Vile!

Vila Boni pueri zažila krásné a veselé podzimní soustředění přípravných oddělení – Pueráčku a Pueri Novi. Nejen, že se kluci připravovali na několik svých vánočních koncertů, ale také soutěžili, bádali, hádali, přemýšleli a sportovali. Poklad se nakonec opravdu našel. Spolu

© 1998-2024Český chlapecký sbor BONI PUERI