Vyučující a pracovníci

Vyučující

Petra Davidová, DiS.

Anna Fenclová

PaedDr. Lubomír Havrda

Vlastislav Horyna

Matěj Horák

PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Jan Jiráček, DiS.

Tadeáš Macl, DiS.

Bc. Pavel Musílek

Mgr. Hana Musílková

Mgr. Markéta Nováčková

Bc. Martin Pecháček

Miriam Puklová

Mgr. Hana Roubalová

Mgr. Marcela Říčanová

Milan Slabý, DiS.

MgA. Marek Štilec

Sekretariát

PhDr. Michal Musílek, Ph.D., tajemník

Alena Purmová, ekonomka

Externí spolupráce

Robert Fuchs

klavírní doprovod

Bc. Martin Pecháček

klavírní doprovod

PhDr. Jitka Fowler Fraňková

klavírní doprovod

 

Servis školy

Firma na zpracování mezd – Mgr. Karel Bůna

Zajišťuje komplexní péči v oblasti zpracování mezd, personalistiky a jiné administrativy. Tyto služby poskytuje v šesti okresech dvou krajů.

Dopravní podnik města Hradec Králové

Je exkluzivním dodavatelem autobusového transportu pro Boni pueri. Poskytuje mnoho let maximální servis pro chlapce na cestách po České republice i několikatýdenních turné po celé Evropě.

ARROWS advisory group

Právní služby při realizaci projektů a smluvních ujednání vykonává pro bono pro Český chlapecký sbor Boni pueri tato renomovaná česká advokátní kancelář.

Klub přátel Boni pueri

Je nestátní neziskovou organizací, která podporuje činnost Českého chlapeckého sboru Boni pueri. Předsedou Klubu přátel je Mgr. Hana Musílková.

 

© 1998-2021Český chlapecký sbor BONI PUERI