Vyučující a pracovníci

Vyučující

Petra Davidová, DiS.

Mgr. Markéta Fadrná

Anna Fenclová

PaedDr. Lubomír Havrda

Matěj Horák

PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Vlastislav Horyna

Vlastimil Horyna

Tadeáš Macl, DiS.

Bc. Pavel Musílek

Mgr. Hana Musílková

Miriam Puklová

Mgr. Hana Roubalová

Mgr. Marcela Říčanová

Milan Slabý, DiS.

Sára Suchánková

Mgr. Ing. Jaroslav Šlais

Sekretariát

PhDr. Michal Musílek, Ph.D., tajemník

Alena Purmová, ekonomka

Externí spolupráce

MgA. Jitka Fowler Fraňková, klavírní doprovod
MgA. Robert Fuchs, klavírní doprovod

Christina Johnston, soprán, hlasová poradkyně

Servis školy

Firma na zpracování mezd – Mgr. Karel Bůna

Zajišťuje komplexní péči v oblasti zpracování mezd, personalistiky a jiné administrativy. Tyto služby poskytuje v šesti okresech dvou krajů.

Dopravní podnik města Hradec Králové

Je exkluzivním dodavatelem autobusového transportu pro Boni pueri. Poskytuje mnoho let maximální servis pro chlapce na cestách po České republice i několikatýdenních turné po celé Evropě.

Legalcom

Veškeré právní služby při realizaci projektů a smluvních ujednání vykonává pro bono pro Český chlapecký sbor Boni pueri tato renomovaná česká advokátní kancelář.

Klub přátel Boni pueri

Je nestátní neziskovou organizací, která podporuje činnost Českého chlapeckého sboru Boni pueri. Předsedou Klubu přátel je Mgr. Hana Musílková.

 

© 1998-2019Český chlapecký sbor BONI PUERI