Vyučující a pracovníci

Vyučující

Dotlačil Milan

hra na bicí nástroje

Forman Oldřich

hra na zobcovou flétnu

BcA. Robert Fuchs

korepetice u koncertních složek sboru, hra na klavír

Mgr. Matěj Horák

hlasová výchova

PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

ředitel školy, sborový zpěv hlavního sboru

Vlastislav Horyna

sólový zpěv, hra na saxofon, hra na kytaru

Bc. Zuzana Janáková, DiS.

sólový zpěv, korepetice v přípravných oddělenich, hra na klavír, hra na el. klávesové nástroje

Jan Jiráček, DiS.

sólový a sborový zpěv u hlavního sboru

Kamil Kubica

produkční tělesa, sólový zpěv

Tadeáš Macl, DiS.

hra na bicí nástroje

Mgr. Pavel Musílek

správa webu, koordinátor ICT, grafické práce, učitel přípravné hudebně pohybové výchovy

Mgr. Anna Musílková

přípravná hudebně pohybová výchova, sekretářské práce

Mgr. Hana Musílková

zástupkyně ředitele, přípravná hudebně pohybová výchova, produkční činnost

Mgr. Markéta Nováčková

hra na zobcovou flétnu

Miriam Puklová

korepetice v přípravných odděleních, hra na klavír

Mgr. Hana Roubalová

sólový zpěv, sborový zpěv v přípravných odděleních

Mgr. Marcela Říčanová

sólový zpěv, sborový zpěv v přípravných odděleních

Mgr. Eva Stanislavová

hra na elektronické klávesové nástroje

MgA. Marek Štilec

dirigent, sbormistr koncertních složek sboru

Sekretariát

PhDr. Michal Musílek, Ph.D., tajemník

 

Servis školy

Firma na zpracování mezd – Mgr. Karel Bůna

Zajišťuje komplexní péči v oblasti zpracování mezd, personalistiky a jiné administrativy. Tyto služby poskytuje v šesti okresech dvou krajů.

Dopravní podnik města Hradec Králové

Je exkluzivním dodavatelem autobusového transportu pro Boni pueri. Poskytuje mnoho let maximální servis pro chlapce na cestách po České republice i několikatýdenních turné po celé Evropě.

ARROWS advisory group

Právní služby při realizaci projektů a smluvních ujednání vykonává pro bono pro Český chlapecký sbor Boni pueri tato renomovaná česká advokátní kancelář.

Klub přátel Boni pueri

Je nestátní neziskovou organizací, která podporuje činnost Českého chlapeckého sboru Boni pueri. Předsedou Klubu přátel je Mgr. Hana Musílková.

 

© 1998-2022Český chlapecký sbor BONI PUERI