Vyučující a pracovníci

Vyučující (abecedně)

Dotlačil Milan

hra na bicí nástroje

Forman Oldřich

hra na zobcovou flétnu

Robert Fuchs

korepetice u koncertních složek sboru, hra na klavír

Mgr. Matěj Horák

hlasová výchova

PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

ředitel školy, sborový zpěv hlavního sboru

Vlastislav Horyna

hra na saxofon, hra na kytaru

Bc. Zuzana Janáková, DiS.

sólový zpěv, korepetice v přípravných oddělenich, hra na klavír, hra na el. klávesové nástroje

Jan Jiráček, DiS.

sólový a sborový zpěv u hlavního sboru, sbormistr

Kamil Kubica

produkční tělesa, hlasová výchova

Mgr. Pavel Musílek

učitel přípravné hudebně pohybové výchovy, hlasové výchovy, grafické práce, ICT

Mgr. Anna Musílková

přípravná hudebně pohybová výchova, sekretářské práce

Mgr. Hana Musílková

zástupkyně ředitele, sbormistryně přípravného oddělení, produkční činnost

Lenka Myslivcová

hra na flétnu, hra na elektronické klávesové nástroje

Mgr. Markéta Nováčková

hra na zobcovou flétnu

Miriam Puklová

korepetice v přípravných odděleních, hlasová výchova, hra na klavír

Mgr. Hana Roubalová

sbormistryně přípravných oddělení, hlasová výchova

Mgr. Marcela Říčanová

sbormistryně přípravných oddělení, hlasová výchova

Mgr. Eva Stanislavová

hra na elektronické klávesové nástroje

MgA. Marek Štilec

dirigent, sbormistr koncertních složek sboru

Sekretariát

PhDr. Michal Musílek, Ph.D., tajemník, agenda

Servis školy

Účetnictví školy 

Economia Consulting s.r.o. – Ing. Jindřich Nováček

Firma na zpracování mezd – Mgr. Karel Bůna

Zajišťuje komplexní péči v oblasti zpracování mezd, personalistiky a jiné administrativy. Tyto služby poskytuje v šesti okresech dvou krajů.

ARROWS advisory group

Právní služby při realizaci projektů a smluvních ujednání vykonává pro bono pro Český chlapecký sbor Boni pueri tato renomovaná česká advokátní kancelář.

Klub přátel Boni pueri

Je nestátní neziskovou organizací, která podporuje činnost Českého chlapeckého sboru Boni pueri. Předsedou Klubu přátel je Mgr. Hana Musílková.

 

© 1998-2024Český chlapecký sbor BONI PUERI