Dokumenty školy

Kliknutím na odkaz se otevře příslušný dokument v novém okně prohlížeče

Vyhláška o výši úplaty 2021 – 2022

Školní řád BONI PUERI – ZUŠ od 2. 9. 2020

Organizační řád BONI PUERI – ZUŠ od 1. 9. 2021 skan

Inspekční zpráva 2015

Školní vzdělávací program i ostatní dokumenty jsou po dohodě k nahlédnutí v kanceláři školy, případné kopie nebo výpisy pak zpoplatněny podle platné směrnice BONI PUERI – ZUŠ.

© 1998-2022Český chlapecký sbor BONI PUERI