Dokumenty školy

Kliknutím na odkaz se otevře příslušný dokument v novém okně prohlížeče

Školní řád BP  platný od  1. 9. 2013
Vyhlaska_o_vysi_uplaty_2015-2016
Organizační zabezpečení školního roku BP  2014-2015
Potvrzení o bezinfekčnosti
Inspekční zpráva 2015

Školní vzdělávací program i ostatní dokumenty jsou po dohodě k nahlédnutí v kanceláři školy, případné kopie nebo výpisy pak zpoplatněny podle platné směrnice BONI PUERI – ZUŠ.

© 1998-2021Český chlapecký sbor BONI PUERI