Vedení školy

PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Je prvním ředitelem školy a zároveň jejím jediným zřizovatelem. Český chlapecký sbor Boni pueri vede již celých 27 let. Vystudoval obor hudební výchova a v roce 1999 ukončil doktorské studium oboru sbormistrovství u prof. Jiřího Koláře na pražské Univerzitě Karlově, kde rovněž získal doktorát filozofie. Deset let působil na katedře hudební výchovy Univerzity Hradec Králové a přednášel obor sbormistrovství pro zahraniční studenty na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Mnoho let byl členem Rotary Clubu Hradec Králové, získal ocenění The Paul Harris Award, v roce 2009 byl za svou činnost oceněn ministrem školství Stříbrnou medaili 1. stupně za dlouholetou pedagogickou a uměleckou činnost a významný přínos v oblasti hudebního vzdělávání a v roce 2009 a následně v roce 2012 byl PhDr. Pavel Horák, Ph.D. nominován na Cenu Ministerstva kultury za významný přínos v oblasti hudby. Jeho činnost ocenil v roce 2017 i hejtman Královéhradeckého kraje při vyznamenání významných osobností. V roce 2017 převzal Pavel Horák také prestižní Cenu Ferdinanda Vacha, kterou uděluje Nadace Český hudební fond, Unie českých pěveckých sborů a Sdružení sborových dirigentů. Je členem hodnotící komise na pražské HAMU.

S koncertními skupinami Boni pueri absolvoval v pozici uměleckého šéfa od roku 1996 četná profesionální turné – Evropa, USA, Japonsko, Jižní Korea, Hong Kong, Čína) a účastnil se významných festivalů (Pražské jaro 1994, 1995, 1998, 2004, 2005, 2008, 2011, AmericaFest – Minneapolis 1998, Jeonju Sori Festival- Korea 2002, Shanghai International Arts Fesival – Čína 2010, Moskevský velikonoční festival duchovní hudby 2013, Moskevský vánoční festival duchovní hudby 2015). Dirigoval koncerty v prestižních sálech (St. Patrick’s Cathedral New York, National Centre the for Performing Arts v Pekingu, Shanghai Oriental Art Center, Světlanovský sál v Moskvě, Cathedral st. Mary Tokyo, Hyogo Performing Arts aj.). Desetkrát absolvoval jako sbormistr prestižní měsíční turné po Japonsku a Jižní Koreji, v Asii pracovně strávil téměř 2 roky. Je spoluorganizátorem Světového setkání chlapeckých a mužských sborů 2004 a 2008 v Hradci Králové. Jeho žáci účinkovali jako sólisté v operních či oratorních představeních (W. A. Mozart: Kouzelná flétna – Teatro dell’Opera di Roma 2004, L. Bernstein: Chichesterské žalmy, L. Webber: Requiem). Nastudoval a provedl jako dirigent Bachovy Matoušovy pašije, které se v Holandsku dočkaly více než 50 repríz. V České republice je provedl v Rudolfinu v roce 2018 s Českou filharmonií. Se svými žáky nastudoval a provedl celý triptych Responsorií J. D. Zelenky, Vánoční oratorium J. S. Bacha, Mesiáš G. F. Händela nebo Requiem W. A. Mozarta, podílel se na znovuobjevení díla J. K. Vaňhala a J.V. Tomáška a stál u zrodu premiérových nahrávek děl českých barokních autorů P. J. Vejvanovského a J. D. Zelenky. V Českém chlapeckém sboru Boni pueri je garantem muzikologického projektu společnosti ArcoDiva Prague „Češi ve Vídni“ (dílo J. V. Stamice a L. Koželuha).  Významně se podílel také na velkolepém muzikologickém projektu „Boni pueri zpívají dílo L. Hofmanna“, který spolu s garantem projektu MgA. Markem Štilcem uvedl v život. Provádí i díla současných autorů (ve světové premiéře dílo Hlasy světla R. Jíši v unikátním audiovizuálním projektu nebo Requiem A. Březiny s Ivou Bittovou a Vojtou Dykem za doprovodu orchestru Musica Florea). Pod jeho vedením odzpívali Boni pueri na 450 koncertů s přední českou zpěvačkou populární hudby a mnohonásobnou držitelkou ceny Český slavík Lucií Bílou.

Je zván na prestižní setkání sbormistrů celého světa, na významné hudební festivaly či kongresy, působil v Unii českých pěveckých sborů. Působí také jako odborný pracovník na Hudební akademii múzických umění v Praze.

V roce 2006 založil unikátní uměleckou školu BONI PUERI zařazenou v rejstříku škol MŠMT zaměřenou na chlapecký zpěv, první svého druhu v České republice, a stal se jejím jediným zřizovatelem a také prvním ředitelem.

Mgr. Hana Musílková

Mgr. Hana MusílkováJe zástupkyní ředitele. V roce 2021 obdržela nejvyšší resortní vyznamení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající pedagogickou činnost. Vystudovala obor učitelství 1. stupně základní školy se zaměřením hudební výchova. Má dlouholeté zkušenosti s řízením školy, pracovala devět let jako ředitelka základní školy. V roce 2007 dokončila specializační studium pro výchovné poradce a metodiky prevence a absolvovala funkční studium pro ředitele škol. Její práce v oblasti etické výchovy byla několikrát oceněna 1. místem v soutěži Královéhradeckého kraje. Pracuje také jako sbormistryně nejmladšího přípravného oddělení Pueráček, s nímž absolvuje koncerty a tématická pěvecká soustředění. Produkčně se podílela na natáčení filmové pohádky Anděl Páně 2, na turné Boni pueri po Číně,Japonsku a USA, spolupracovala s Českou televizí na pořadu StarDance. Má dlouholeté manažerské zkušenosti, ve škole se mj. věnuje vztahům s veřejností a public relations. Kromě vedení kompletní školní agendy spolupracuje také na hudebních projektech školy, produkci koncertů a na grantových schématech regionálních i evropských.

© 1998-2024Český chlapecký sbor BONI PUERI