Oddělení sboru

Oddělení

Pueráček

V oddělení Pueráček zpívají chlapci předškoláci (3 – 6 let). Ve škole je výuka realizována v hodinách přípravné hudebně pohybové výchovy.  Chlapci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj. Pueráčci mají již svoje první vystoupení, absolvují pěvecká soustředění a užívají si her, soutěží i výletů. Pueráček se schází vždy v úterý. Sbormistryní je Mgr. Hana Musílková, která zároveň pracuje jako zástupkyně ředitele školy. Na klavír doprovází slečna učitelka Sára Suchánková.

závěrečný 2017 gala 10 nábory 2017 pro web

letní gal 38

letní gal 14

foto nábory 2014 pueráček 3

letní gal 13

Pueri primi

V Pueri primi zpívají chlapci 1. ročníku. Zdokonalují se v hlasové výchově a učí se hudební teorii i základům hry na zobcovou flétnu, která jim pomáhá ke správnému dýchání. Důležitým prvkem jsou veřejná vystoupení a první koncertní zájezdy po České republice. Během roku jsou pro chlapce připraveny i velmi oblíbené projektové dny na různá témata. Pueri primi zkouší vždy ve středu. Sbormistryní je Mgr. Marcela Říčanová, klavíristkou Miriam Puklová.

závěrečný 2017 gala 32 pro web pro web 1 pro web 2 výroční pueri primi 5 pro web

 

gala léto 37

Pueri novi

Pueri novi jsou třetím přípravným oddělením. Zpívají v něm chlapci 2. ročníku.  Navazují na dovednosti z předcházejících ročníků a prohlubují své technické a výrazové schopnosti. Oddělení se věnuje také koncertní činnosti, chlapci absolvují zajímavá pěvecká soustředění po České republice. Pueri primi mají své zkoušky vždy ve čtvrtek. Sbormistrem tohoto oddělení  je Mgr. Hana Roubalová, na klavír doprovází Miriam Puklová.

 letní gala 16 hs 12 pro web letní gala 16 pueri novi 8 pro web

 DSC_0094

Pueri scholari

V oddělení Pueri scholares zpívají chlapci 3. a 4. ročníku. Připravují již náročnější repertoár a připravují se na přestup do hlavní koncertní složky. Věnují se také hudební teorii, prohlubují své technické a výrazové schopnosti. Vystupují po České republice i na krátkých výjezdech v zahraničí. Ti nejlepší pak již spolupracují s významnými osobnostmi hudebního života. Sbormistrem Pueri scholares je sbormistr hlavního sboru Mgr. Ing. Jaroslav Šlais, na klavír doprovází Sára Suchánková.

 Koncertní skupiny

Škola má dvě koncertní skupiny. Obě tělesa pravidelně vystupují na koncertech a koncertních turné po České republice i v zahraničí, natáčí CD a vystupují v rozhlase a televizi. Výuka vede žáky k volbě adekvátních výrazových prostředků pro interpretaci i obtížných skladeb různých stylů a žánrů. Chlapci intonují svůj part ve vícehlase, orientují se ve struktuře sborové partitury a dějinách hudby. Nedávno absolvovala koncertní skupina velmi úspěšné tuné po Číně, kdy vystoupila v nejprestižnějších sálech – Národním divadle v Pekingu, Oriental Art Center Shanghai, Guangzhou Opera House. V následujícím období se Boni pueri chystají do Rakouska, Japonska, Jižní Koreje a USA. Koncertní sestavy vede ředitel BONI PUERI – ZUŠ PhDr. Pavel Horák, Ph.D., a sbormistr sboru Mgr. Ing. Jaroslav Šlais.

výřez promo

Boni pueri promo - Královský palác PH - úprava

shanghai den poslední 27

foto-pro-tisk-national-center-the-for-performig-arts-peking-2-maly foto-pro-tisk-national-center-the-for-performig-arts-peking-4-maly

Informace o činnosti koncertních skupin Boni pueri naleznete na www.bonipueri.cz

© 1998-2019Český chlapecký sbor BONI PUERI