Oddělení sboru

Oddělení

Pueráček

V oddělení Pueráček zpívají chlapci předškoláci (4 – 6 let). Zkouší vždy v úterý 16:05 – 17:30. Ve škole je výuka realizována v hodinách přípravné hudebně pohybové výchovy.  Chlapci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj. Pueráčci mají již svoje první vystoupení, absolvují pěvecká soustředění a užívají si her, soutěží i výletů. Pueráček se schází vždy v úterý. Sbormistryní je Mgr. Hana Musílková, která zároveň pracuje jako zástupkyně ředitele školy. Na klavír doprovází Bc. Zuzana Janáková, DiS.

 

Pueri primi

V Pueri primi zpívají chlapci 1. ročníku. Zkoušejí vždy ve středu od 15:15 – 17:40. Zdokonalují se v hlasové výchově a učí se hudební teorii i základům hry na zobcovou flétnu, která jim pomáhá ke správnému dýchání. Důležitým prvkem jsou veřejná vystoupení a první koncertní zájezdy po České republice. Během roku jsou pro chlapce připraveny i velmi oblíbené projektové dny na různá témata. Sbormistryní je Mgr. Marcela Říčanová, zkušenou klavíristkou paní Miriam Puklová.

 

gala léto 37

Pueri novi

Pueri novi jsou třetím přípravným oddělením.  Zpívají v něm chlapci 2. ročníku.  Chlapci zkoušejí vždy ve čtvrtek 15:15 – 17:40.Navazují na dovednosti z předcházejících ročníků a prohlubují své technické a výrazové schopnosti. Oddělení se věnuje také koncertní činnosti, chlapci absolvují zajímavá pěvecká soustředění po České republice.  Sbormistryní tohoto oddělení  je Mgr. Marcela Říčanová, na klavír doprovází, stejně jako Pueri primi, paní Miriam Puklová.

 

Pueri scholari

V oddělení Pueri scholari zpívají chlapci 3. a 4. ročníku. Zkoušíme vždy v pondělí 16:05 – 17:40 a pak si chlapci jeden den volí pro hlasovou výchovu (úterý, středa, čtvrtek). Připravují již náročnější repertoár a připravují se na přestup do hlavní koncertní složky. Věnují se také hudební teorii, prohlubují své technické a výrazové schopnosti. Vystupují po České republice i na krátkých výjezdech v zahraničí (např. Litva, Polsko, Chorvatsko, Slovensko, Rakousko, Maďarsko). Ti nejlepší pak již spolupracují s významnými osobnostmi hudebního života. Sbormistryní je paní Mgr. Hana Roubalová, na klavír doprovází paní Miriam Puklová.

 Koncertní skupiny

Škola má dvě koncertní skupiny. Obě tělesa pravidelně vystupují na koncertech a koncertních turné po České republice i v zahraničí, natáčí CD a vystupují v rozhlase a televizi. Výuka vede žáky k volbě adekvátních výrazových prostředků pro interpretaci i obtížných skladeb různých stylů a žánrů. Chlapci intonují svůj part ve vícehlase, orientují se ve struktuře sborové partitury a dějinách hudby. Koncertní skupina absolvovala velmi úspěšné měsíční tuné po Číně, kdy vystoupila v nejprestižnějších sálech – Národním divadle v Pekingu, Oriental Art Center Shanghai, Guangzhou Opera House. Sbor v roce 2019 absolvoval sbor unikátní turné po USA, koncertoval v New Yorku a Washingtonu, jako první české těleso na ministerstvu zahraničí Spojených států amerických a ve slavné St Patrick Cathedral v New Yorku. V následujícím období čekají Boni pueri turné do Ománu, Libabonu, Jižní Koreje, Japonska, USA a koncertní zájezdy po Evropě. Koncertní sestavy vede ředitel BONI PUERI – ZUŠ PhDr. Pavel Horák, Ph.D. a renomovaný dirigent MgA. Marek Štilec. Hlasovým poradcem v dělených zkouškách působí absolvent Konzervatoře Pardubice a zkušený sbormistr pan Jan Jiráček, DiS. Na klavír doprovázejí klavíristé Robert Fuchs a Vartan Agopian. Více na www.bonipueri.cz, stránky z turné na new.bonipueri.cz

výřez promoBoni pueri promo - Královský palác PH - úprava shanghai den poslední 27foto-pro-tisk-national-center-the-for-performig-arts-peking-2-maly foto-pro-tisk-national-center-the-for-performig-arts-peking-4-maly

Informace o činnosti koncertních skupin Boni pueri naleznete na www.bonipueri.cz. Stránky zahraničních turné: new.bonipueri.cz

© 1998-2024Český chlapecký sbor BONI PUERI